DO?AL TOPUKTA?I

Pomzadan siyah ve beyaz olarak retilmektedir.

Her trl nas?r ve sertle?mi? derilerin giderilmesi iin kullan?l?r.

 

 

KULLANIMI

 

Il?k suyla yumu?att???n?z nas?rl? ve sert blgeye nazikce uygulan?r.

 

 

 

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olmak nemlidir. zmler how yard?mc? kutu? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" yakla??k daha fazla bilgi edinin. Web'deki multipl ki?i Viagra 25mg sat?n almak al anahtar kelimesini online oldu?u ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi biri bir sertle?me bozuklu?u olan ila dzeni ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? senin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.