BAHE F?DAN - ?M VE ?EK TOPRA?I

ORGAN?K VE DO?AL M?NERALLERDEN RET?M YAPTI?MIZ RNLER?M?Z HER ?? ??N AYRIDIR.

1- BAHE TOPRA?I = HEM ORGAN?K TOPRAK VE ASLINDA B?R TOPRAK DZENLEY?C?D?R MEVCUT TOPRA?INIZI ZENG?NLE?T?R?R. D?K?M YAPACA?INIZ HER B?TK? SA?LIKLI VE ORGAN?K MEYVE VER?R.

2- F?DAN TOPRA?I = ANA VE KALEM F?DANLARIN YA?AM ORTAMI MALC - DED???M?Z YA?AM TOPRA?IDIR VE F?DANIN KK GEL???M? HIZLI VE SA?LIKLI BYMES? ??N TM BES?NLER MEVCUTDUR.

3- ?M TOPRA?I = im fazlaca su isteyen ve nemin dibinde korunmas? gereken bitkidir ve im toprag?nda kulland???m?z sngerimsi do?al mineraller verilen suyu bnyesinde hapseder kklerden im devaml? al?r ierisinde tm besin elementleri vard?r.

4- ?EK TOPRA?I= ?EKLER?N ?HT?YACI OLAN BES?NLER MEVCUT OLAN VE SUYU ??NDE TUTMA KAPAS?TES? YKSEK TAMAMEN ORGAN?K VE DO?AL B?R RNDR.

TM BU RNLER?M?Z AMBALAJLI * UVALLI * OLDU?U G?B? DKME OLARAKDA SATI?IMIZ VARDIR.

AYRICA S?PAR?? ZER?NE ?ER???N?N TARAFINIZDAN ?STEND??? ?EK?LDE RNDE RET?M? YAPMAMIZ MMKN.

 

Ya?am?n tad?n? ?karmak iin sa?l?kl? olacak nemlidir. zmler nas?l yard?mc? kutu? Halen 40-70 ya?lar? aras?ndaki erkeklerin kotas?ndan daha yksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her ko?ul iin farkl? ilalar var. "viagra 50mg" yakla??k daha fazla bilgi edinin. Web'deki multipl ki?i Viagra 25mg sat?n almak al anahtar kelimesini evrimii oldu?u ara?t?r?yor. Ayr?ca, Viagra 50mg sat?n al d?nn. Bilimsel bir al??ma, Wellbutrin alan hastalar?n yzde 14'nden fazlas?n?n cinsel i?lev bozuklu?una sahip oldu?unu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertle?me bozuklu?u olan ila sipari? ederseniz, bir doktora dan???n, di?er ilalar?n?zla birlikte almas? iin sa?l?kl? olduklar?n? kontrol edin. ?stenmeyen ilalar? kullanmay?n. Viagra, bunlar? senin yerinize atacak olan yerel eczaneye gtrn.